JDEME TO ZAMĚŘIT

Územně plánovací dokumentace

projednávání územně plánovací dokumentace ve Vašem okrese

Architektura a development

Mapové podklady pro projekční práce nebo architektonické studie

Tvorba a obnova bodových polí

Projekt a stabilizace bodů podrobných bodových polí.

Obnova bodových polí

Měření a výpočty bodů podrobného bodového pole metodou GPS a MNČ.

Digitalizace a opravy dat

Digitalizace map (MicroSTATION, AutoCAD) a stavební dokumentace.

Zěměměřická spol. Geodézie Suchdol, s.r.o.

Společnost Sevac, a.s. - zakladatel zeměměřické společnosti Geodézie Suchdol, s.r.o. se hlásí ke Corporate Social Responsibility (CSR - společenská odpovědnost firmy) Královského institutu úředních odhadců (Royal Institution of Chartered Surveyors) se sídlem 12 Great George Street, London, SW1P 3AD.

Zakládní informace o zeměměřické činnosti

Zěměměřická společnost Geodézie Suchdol, s.r.o. zapsaná dne 12.06.2009 se řídí při výkonu zeměměřické činnosti zejména vyhláškou č. 31/1995 Sb. (Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.